header image
Witamy !
Witamy na stronie www MSM PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Monday, 22 May 2017

 O G Ł O S Z E N I E

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zakup prawa użytkowania wieczystego 22 szt. działek nr 225/33 – 43 oraz nr 225/48 – 58 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 225/59 ( stanowiącej dojazd do działek oraz plac manewrowy przy garażach ) obręb ewidencyjny 83/4 Miastko ( ul. Kowalska ) pod budowę garaży. 

Działki nr 225/33 – 43 oraz nr 225/48 – 58 obręb ewidencyjny 83/4 Miastko ( ul. Kowalska ) mają wydaną Decyzję o warunkach zabudowy nr 138/2016 z dn. 30.11.2016r.

Powierzchnia jednej działki 18m2.

Przetargowa cena wywoławcza jednej działki wynosi 4.300,- zł

Wadium wynosi 400,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2017r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni w Miastku przy ul. Długiej 10. Wadium w wysokości 400,- zł należy wpłacić na konto w PKO BP 88 1020 4708 0000 7402 0003 1476 do godz. 1230 do dnia 12.06.2017r. ( należy dostarczyć dokument wpłaty ).

Wraz z wpłatą wadium należy złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

Oferowane działki oraz Decyzję o warunkach zabudowy nr 138/2016 z dn. 30.11.2016r. można oglądać w terminie uzgodnionym z działem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi lub uzyskać dodatkowe informacje pod nr tel. 59 857 32 21 wew. 27 lub 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


  

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku wzywa do zgłaszania do dnia 09.06.2017r. (piątek) do godz. 15:00 wadliwego działania zaworów grzejnikowych centralnego ogrzewania. 

Termin wymiany zostanie ustalony indywidualnie.  

Usługowy Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania Pana Ludwika Matuszewskiego dokona wymiany zaworów grzejnikowych u lokatorów, którzy zgłosili do Spółdzielni wadliwe działanie w/w zaworów i we własnym zakresie zaopatrzyli się w nowe urządzenia ( koszt zakupu nowych zaworów pokrywa użytkownik lokalu ).

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku informuje, że od miesiąca kwietnia 2017 roku biuro Spółdzielni w Kępicach będzie czynne w godzinach:

 

 

Poniedziałek:  1500 – 1700 

Czwartek:  1100 – 1300


O G Ł O S Z E N I E

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku prosi o zgłaszanie się do biura Spółdzielni przy ul. Długiej 10 właścicieli mieszkań planujących remont łazienki, wc lub kuchni, w celu kontroli stanu instalacji kanalizacji sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia złego stanu pionów kanalizacyjnych, wykonana zostanie ich wymiana na koszt Spółdzielni w terminie uzgodnionym z właścicielem lokalu.

 
Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 24 May 2017 )
W skrócie