header image
Witamy !
Ogłoszenia PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Monday, 23 April 2018

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych budynków przy ul. Szewskiej 1, Kowalskiej 1, Niepodległości 16, Konstytucji 3 Maja 5, Tęczowej 1 w zasobach MSM w Miastku i Koczale:

 

Zadanie 1 - Szewska 1

1. Wymiana obróbek blacharskich wzdłuż budynku od strony ulicy z pasem nadrynnowym i podrynnowym (na powlekane z blachy ocynkowanej);

2. Skrócenie i wypełnienie zniszczonej części gzymsu od strony ulicy;

3. Wymiana rynien i rur spustowych na systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej od strony ulicy;

4. Remont pokrycia papowego - 50% powierzchni.

Zadanie 2 - Kowalska 1 (oba szczyty)

1. Wymiana obróbek blacharskich wzdłuż budynku od strony klatek z pasem nadrynnowym i podrynnowym (na powlekane z blachy ocynkowanej);

2. Skrócenie i wypełnienie zniszczonej części gzymsu;

3. Wymiana rynien i rur spustowych na systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej;

4. Malowanie elewacji szczytowych.

Zadanie 3 - Niepodległości 16 (1/2 dachu)

1. Wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową powlekaną;

2. Wymiana łacenia i montaż membrany paroprzepuszczalnej;

3. Wymiana obróbek blacharskich;

4. Wymiana rynien i rur spustowych na systemowe z blachy ocynkowanej;

5. Remont kominów;

6. Wymiana wyłazów dachowych;

7. Docieplenie części stropu;

8. Utylizacja zdemontowanych materiałów.

Zadanie 4 - Konstytucji 3 Maja 5

1. Wymiana obróbek blacharskich przy kominach;

2. Remont pokrycia papowego.

Zadanie 5 - Tęczowa 1 Koczała

1. Wymiana obustronnych obróbek blacharskich z pasem nadrynnowym i podrynnowym (na powlekane z blachy ocynkowanej);

2. Skrócenie i wypełnienie zniszczonej części gzymsu (obustronnie);

3. Wymiana rynien i rur spustowych na systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej;

4. Wymiana obróbek blacharskich w loggiach (na powlekane z blachy ocynkowanej);

5. Okładziny ceramiczne posadzek loggii (opcjonalnie);

6. Malowanie elewacji.

 

W celu przygotowania kalkulacji cenowej należy zapoznać się z zakresem robót, przedmiarem oraz specyfikacją istotnych warunków przetargu (do odbioru w biurze MSM), we własnym zakresie dokonać wizji oraz sprawdzenia parametrów ilościowych z uwzględnieniem różnic w ofercie cenowej.

Prosimy o złożenie oferty w formie kosztorysu ofertowego z ceną brutto z podziałem na zadania i dowodem wpłaty wadium w wysokości 10.000zł w terminie do dnia 27.04.18r. do godz. 10:00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Długa 10, 77-200 Miastko. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania.

Termin wykonania robót określa się na 31.08.2018r. Gwarancja na roboty 5 lat. 


  

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 23 April 2018 )
W skrócie