header image
Witamy !
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Monday, 17 September 2018
ue.pngMiastko, dnia 30.07.2018r.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn.:

 

„Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie osiedla Szewska – Wybickiego, pow. bytowski, woj. pomorskie”

 

Po przeprowadzonej analizie wybrano ofertę złożoną przez firmę HARAT Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Miastku przy ul. Dworcowej 16 za kwotę:

 

545.931,12 zł brutto ( VAT 23 % ) słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złoty dwanaście groszy brutto.

Ostatnia aktualizacja ( Monday, 17 September 2018 )
W skrócie