header image
Witamy !
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Friday, 08 October 2021


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ul. Długa 10 ogłasza przetarg ograniczony i zaprasza do składania ofert na całoroczne utrzymanie terenów Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku (w okresie od 01.12.2021r. do 30.04.2022r.)
w zakresie usług:

1. Usuwanie skutków zimy z ciągów komunikacyjnych osiedli mieszkaniowych
i chodników położonych wzdłuż nieruchomości Spółdzielni. 

         Oferty z podaną ceną brutto oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 500,00zł należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25 października 2021 roku do godziny 10:00 w siedzibie Spółdzielni  ul. Długa 10 w Miastku.

         Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu, która będzie udostępniania wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie w biurze Spółdzielni w Miastku przy ul. Długiej 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 059/ 857-3221 wew. 28 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ul. Długa 10 ogłasza przetarg ograniczony i zaprasza do składania ofert na utrzymanie terenów zieleni Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku w okresie od 01.04.2022r. do 30.11.2022r. zakresie usług:

1. Koszenie i pielęgnacja trawników, krzewów, żywopłotów, klombów i innych terenów zielonych

2. Sprzątanie terenów zewnętrznych na obszarach osiedli;

3. Pielęgnacja drzew (wycinki, przycinki, prześwietlenia, usuwanie części uszkodzonych i obumarłych, formowanie); 

 Oferty z podaną ceną brutto oraz dowodem wpłaty wadium w wysokości 500,00zł należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25 października 2021 roku do godziny 10:00 w siedzibie Spółdzielni  ul. Długa 10 w Miastku.

         Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu, która będzie udostępniania wszystkim zainteresowanym nieodpłatnie w biurze Spółdzielni w Miastku przy ul. Długiej 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 059/ 857-3221 wew. 28 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ostatnia aktualizacja ( Friday, 08 October 2021 )
W skrócie