header image
Witamy !
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Friday, 07 May 2021

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku zaprasza do składania ofert na: wykonanie robót budowlanych dobudowy balkonów oraz zadaszeń nad balkonami w budynkach wielorodzinnych przy ul. Konstytucji 3 Maja 7 (36 lokali) , ul. Konstytucji 3 Maja 9 (39 lokali) oraz ul. Szewskiej 1 (60 lokali) w Miastku w systemie "zaprojektuj i zbuduj" tj.:

1. ZAKRES I: sporządzenie projektów budowlanych, wraz z dokonaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub na wykonanie robót budowlanych (na w/w zamierzenia zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy),

2.  ZAKRES II: wykonanie robót budowlanych dotyczących:

a) montażu balkonów wraz z obróbkami,

b) montaż zadaszeń wraz z obróbkami.

Dokumentacja powinna uwzględniać wykonanie balkonów we wszystkich lokalach mieszkalnych z możliwością realizacji częściowej i etapowej. W złożonej kalkulacji należy wskazać cenę dokumentacji oraz oddzielnie cenę jednostkową dostawy i montażu pojedynczego balkonu i pojedynczego zadaszenia (dostosowanie otworów i wymiana stolarki okiennej pozostanie w zakresie własnym lokatorów). Oferta powinna zawierać opis stosowanej technologii.

Termin realizacji: listopad 2021 r.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Długa 10, 77-200 Miastko do dnia 18.05.2021r. roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w w/w terminie.

Dodatkowe informacje odnośnie wadium, SIWZ można uzyskać pocztą elektroniczną na adres e-mail: po złożeniu zapytania lub telefonicznie pod nr tel. 598573221 w.27 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Ostatnia aktualizacja ( Friday, 07 May 2021 )
W skrócie