header image
Witamy !
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Wednesday, 04 July 2018
ue.png

Miastko, dnia 29.06.2018r.

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn.:

 

„Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie osiedla Szewska – Wybickiego, pow. bytowski, woj. pomorskie”

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający po otwarciu ofert w dniu 29 czerwca 2018r. o godz. 1200 w Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku, ul. Długa 10, 77-200 Miastko, zamieszcza na stronie internetowej informacje jak niżej:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

 

  • 486.578,48 zł brutto

 

W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1

HARAT Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko

545.931,12

30.04.2019r.

60 miesięcy

 

Zamawiający

(-)Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych elewacji szczytowych budynku przy ul. Kościelnej 16;18 oraz pokrycia dachowego budynku przy Kościelnej 17 w Kępicach j.n.:

 

Zad. 1 Kościelna 16 (szczyt od kościoła) 

1. Usunięcie zanieczyszczeń i zabezpieczenie podłoża przed korozją biologiczną  

2. Wykonanie powłoki malarskiej odpornej na korozję biologiczną

 

Zad. 2 Kościelna 18 (szczyt od "18") 

1. Usunięcie zanieczyszczeń i zabezpieczenie podłoża przed korozją biologiczną  

2. Wykonanie powłoki malarskiej odpornej na korozję biologiczną

 

Zad. 3 Kościelna 17  

1. Remont kominów  

2. Remont pokrycia papowego

 

W celu przygotowania kalkulacji cenowej należy zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu oraz przedmiarem, które będą udostępniane w biurze Spółdzielni, we własnym zakresie dokonać wizji oraz sprawdzenia parametrów ilościowych z uwzględnieniem różnic w ofercie cenowej. 

Prosimy o złożenie oferty w formie kosztorysu ofertowego z ceną brutto i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2.000zł w terminie do dnia 16.07.2018r. do godz. 10:00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Długa 10, 77-200 Miastko. 

Termin wykonania robót 30.09.2018r. Gwarancja na wykonane roboty 5 lat.

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ul. Długa 10 ogłasza przetarg ograniczony i zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych ciągów komunikacyjnych polegających na wymianie istniejącej nawierzchni w zasobach MSM w Miastku j.n.:

Zad.1. Remont chodnika przy ul. Długa 6 

Prosimy o złożenie oferty w formie kosztorysu ofertowego z ceną brutto z podziałem na zadania i dowodem wpłaty wadium w wysokości 1.000zł w terminie do dnia 16.07.2018r. do godz.10.00.

W celu przygotowania oferty należy zapoznać się z przedmiarem oraz specyfikacją (do odbioru w biurze spółdzielni). 

Termin wykonania robót 30.09.2018r. Gwarancja na wykonane roboty 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonicznie 59/857 3221 w.27 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 04 July 2018 )
W skrócie