header image
Witamy !
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Friday, 16 November 2018

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych suszarni w budynku wielorodzinnym w zasobach MSM w Miastku j.n.:

 

Zadanie Niepodległości 16 - suszarnia kl. I

 

Zakres robót:

1. Renowacja powierzchni ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowej i malowaniem

2. Wymiana stolarki drzwiowej

3. Remont posadzki

 

W celu przygotowania kalkulacji cenowej należy zapoznać się z zakresem robót (przedmiary do odebrania w biurze MSM - wartości orientacyjne), we własnym zakresie dokonać wizji oraz sprawdzenia parametrów ilościowych z uwzględnieniem różnic w ofercie cenowej.

 

Prosimy o złożenie oferty w formie kosztorysu ofertowego z ceną brutto w terminie do dnia 26.11.2018r. do godz. 10:00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Długa 10, 77-200 Miastko. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania.

 

Termin wykonania robót 14.12.2018r. Gwarancja na wykonane roboty 2 lata.

 

Wykaz dokumentów wymaganych do prawidłowego sporządzenia ofert:

1.Wypis z rejestru handlowego, sądowego lub rejestru działalności handlowej stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności oraz nazwisko osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania firmy.

2.Oświadczenie o sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego z wybranymi oferentami lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
Ostatnia aktualizacja ( Friday, 16 November 2018 )
W skrócie