header image
Witamy !
Przetargi PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Wednesday, 28 November 2018

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ul. Długa 10 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy ustny na najem od 01 stycznia 2019r. lokalu handlowego oznaczonego numerem „B” zlokalizowanego w budynku przy ul. Wybickiego 9 w Miastku - powierzchnia lokalu łącznie z zapleczem magazynowym 88,01 m².


Ustala się stawkę wyjściową opłaty eksploatacyjnej w wysokości 10,00 zł / m2 (bez VAT).


Przetarg ustny odbędzie się dnia 14 grudnia 2018r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 10. Przed przystąpieniem do przetargu wymaga się wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł. Wadium w wysokości 500,- zł należy wpłacić na konto w PKO BP 88 1020 4708 0000 7402 0003 1476 do godz. 1030 do dnia 14.12.2018r. ( należy dostarczyć dokument wpłaty ).


Wraz  z  wpłatą  wadium  należy    złożyć  pisemne  oświadczenie  o przyjęciu  warunków  przetargu z jednoczesnym określeniem charakteru planowanej działalności w lokalu. Preferowana będzie działalność handlowa.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 59-857-3221 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w Miastku ul. Długa 10, w dziale GZM, pokój nr 6.
Ostatnia aktualizacja ( Wednesday, 28 November 2018 )
W skrócie