header image
Witamy !
Ogłoszenia PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 17 October 2017


Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ul. Długa 10 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy ustny na najem od 01 grudnia 2017r. lokalu handlowego oznaczonego numerem „B” zlokalizowanego w budynku przy ul. Wybickiego 9 w Miastku - powierzchnia lokalu łącznie z zapleczem magazynowym 88,01 m².

 

Ustala się stawkę wyjściową opłaty eksploatacyjnej w wysokości 20,50 zł / m2 (bez VAT).  

 

Przetarg ustny odbędzie się dnia 23 października 2017r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 10. Przed przystąpieniem do przetargu wymaga się wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł. Wadium w wysokości 500,- zł należy wpłacić na konto w PKO BP 88 1020 4708 0000 7402 0003 1476 do godz. 1030 do dnia 23.10.2017r. (należy dostarczyć dokument wpłaty).

 

Wraz  z  wpłatą  wadium  należy złożyć  pisemne  oświadczenie  o przyjęciu warunków przetargu z jednoczesnym określeniem charakteru planowanej działalności w lokalu. Preferowana będzie działalność handlowa.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 59-857-3221 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w Miastku ul. Długa 10, w dziale GZM, pokój nr 6.

 


 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zakup prawa użytkowania wieczystego 22 szt. działek nr 225/33 – 43 oraz nr 225/48 – 58 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 225/59 ( stanowiącej dojazd do działek oraz plac manewrowy przy garażach ) obręb ewidencyjny 83/4 Miastko ( ul. Kowalska ) pod budowę garaży. 

Działki nr 225/33 – 43 oraz nr 225/48 – 58 obręb ewidencyjny 83/4 Miastko ( ul. Kowalska ) mają wydaną Decyzję o warunkach zabudowy nr 138/2016 z dn. 30.11.2016r.

Powierzchnia jednej działki 18m2.

Przetargowa cena wywoławcza jednej działki wynosi 2.000,00 zł

Wadium wynosi 400,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2017r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni w Miastku przy ul. Długiej 10. Wadium w wysokości 400,- zł należy wpłacić na konto w PKO BP 88 1020 4708 0000 7402 0003 1476 do godz. 1230 do dnia 30.10.2017r. ( należy dostarczyć dokument wpłaty ).

Wraz z wpłatą wadium należy złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

Oferowane działki oraz Decyzję o warunkach zabudowy nr 138/2016 z dn. 30.11.2016r. można oglądać w terminie uzgodnionym z działem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi lub uzyskać dodatkowe informacje pod nr tel. 59 857 32 21 wew. 27 lub 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


 
Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 17 October 2017 )
W skrócie