header image
Witamy !
WALNE ZGROMADZENIE PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Tuesday, 30 May 2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w sali nr 203 Urzędu Miasta i Gminy w Kępicach odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Kępicach i członków oczekujących na mieszkanie w Kępicach zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 5 czerwca 2017r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10- pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna19/ 8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2017r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali Przedszkola Publicznego w Koczale ul. Młodzieżowa 8 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Koczale zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 5 czerwca 2017r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 - pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna 19 / 8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2017r. (środa) o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Miastku : ul. Szewska 1, 3, 4, 5, ul. Wybickiego 9, 37, 38, 39, 40, ul. Kowalska 1, 23 , ul. Konopnickiej 2, 4, 6, ul. Długa 6, 7 zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 5 czerwca 2017r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10 -pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna19/ 8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2017r. (czwartek ) o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej - Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku dla członków mających prawa do lokali w nieruchomościach w Miastku : Os. Niepodległości 14,15,16,17,18,19,20,23,24, ul. Młodzieżowa 6,7,8,9,10, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 6, 7, 8, 9, ul. Wielkopolska 5, ul. Długa 12 i członków oczekujących na mieszkanie w Miastku zgodnie z załączonym harmonogramem i porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się od dnia 5 czerwca 2017r. z materiałami przygotowanymi na Walne Zgromadzenie, które zostaną wyłożone w siedzibie Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Miastku ul. Długa 10- pokój nr 5 i u Administratora Osiedla w Kępicach ul. Kościelna19/ 8 w godzinach pracy spółdzielni oraz częściowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.msm.miastko.com.pl

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW MIASTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

1. Otwarcie obrad i wybory prezydium części Walnego Zgromadzenia Członków w składzie: 

● Przewodniczący,

● Zastępca Przewodniczącego,

● Sekretarz.

2. Przedstawienie proponowanego porządku i regulaminu obrad.

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności części Walnego Zgromadzenia Członków.

5. Przedłożenie i podjęcie uchwały w sprawie protokołów z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r.

7. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.

9. Przedstawienie propozycji podziału wyniku finansowego za 2016 r.

10. Dyskusja.

11. Przyjęcie uchwał w sprawach:

- sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r.,

- sprawozdania finansowego za 2016 r.,

- sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.,

- absolutorium dla Zarządu za 2016 r.,

- podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.,

- zgody na budowę i zbycie garaży przy ul. Piastowskiej.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad części Walnego Zgromadzenia Członków.

 

HARMONOGRAM POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA W 2017 r.


I część Walnego Zgromadzenia

 

Data zebrania: 19 czerwca 2017 r.

Godzina zebrania: 17:00

Miejsce zebrania: sala nr 203 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępicach

Ulica i nr nieruchomości: ul. Kościelna 16, 17, 18, 19, 20, ul. T. Bielaka 1,2,3,4,5,6,7 - ul. Szkolna 6 oraz członkowie oczekujący na mieszkanie w Kępicach

 

II część Walnego Zgromadzenia

 

Data zebrania: 20 czerwca 2017 r.

Godzina zebrania: 17:00

Miejsce zebrania: Przedszkole Publiczne w Koczale ul. Młodzieżowa 8

Ulica i nr nieruchomości: ul. Tęczowa 1, 3 - Młodzieżowa 7, 9, 11

 

III część Walnego Zgromadzenia

 

Data zebrania: 21 czerwca 2017 r.

Godzina zebrania: 17:00

Miejsce zebrania: sala Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29

Ulica i nr nieruchomości: ul. Szewska 1, 3, 4, 5 - Wybickiego 37, 38, 39, 40, ul. Wybickiego 9, ul. Kowalska 23, ul. Kowalska 1 - Konopnickiej 2, 4, 6 - ul. Długa 6, 7

 

IV część Walnego Zgromadzenia

 

Data zebrania: 22 czerwca 2017 r.

Godzina zebrania: 17:00

Miejsce zebrania: sala Centrum Informacji Turystycznej – Brama Kaszubskiego Pierścienia w Miastku ul. Dworcowa 29

Ulica i nr nieruchomości: Os. Niepodległości 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 i 24, ul. Młodzieżowa 6, 7, 8, 9 i 10, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 7, 9, ul. Konstytucji 3 Maja 6, ul. Konstytucji 3 Maja 8, ul. Wielkopolska 5, ul. Długa 12 oraz członkowie oczekujący na mieszkanie w Miastku

 

Uwaga:

1. Walne Zgromadzenie Członków Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2017 odbywa się w czterech częściach, proponowany porządek obrad każdej z części jest taki sam.

2. Członek posiadający kilka tytułów prawnych do lokali uczestniczy w wybranej przez siebie części Walnego Zgromadzenia, w ramach której posiada co najmniej jeden z lokali, przy czym jeżeli posiada tytuł prawny do garażu i mieszkania kwalifikowany jest do uczestnictwa w tej części Walnego Zgromadzenia, która obejmuje tytuł prawny do mieszkania. Uczestnictwo w wybranej części Walnego Zgromadzenia wyczerpuje jego prawa w tym zakresie.

3. Jeżeli członkostwo w Spółdzielni posiadają oboje małżonkowie jako współwłaściciele prawa do lokalu, ich uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu ogranicza się do tej samej części Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja ( Tuesday, 30 May 2017 )
W skrócie