header image
Witamy !
Witamy na stronie www MSM PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
Friday, 15 November 2019


 

O G Ł O S Z E N I E

 

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 46,35 m2 z piwnicą 10,55m² i loggią w Koczale przy ul. Młodzieżowej 11 / 16, na I piętrze. Cena wywoławcza 85.500,- zł. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 10 w Miastku w dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 13 00. Wadium w wysokości 1.500,- zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 88 1020 4708 0000 7402 0003 1476 i dostarczyć potwierdzenie wpłaty do dnia 25.11.2019r. do godz. 12:30 oraz złożyć oświadczenie o akceptacji warunków przetargu. 

Szczegóły oraz ewentualne obejrzenie lokalu należy uzgodnić w biurze spółdzielni ul. Długa 10 Miastko tel. 59 857 32 21.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku ul. Długa 10 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy ustny na najem od 01 stycznia 2020r. lokalu handlowego oznaczonego numerem „B” zlokalizowanego w budynku przy ul. Wybickiego 9 w Miastku - powierzchnia lokalu łącznie z zapleczem magazynowym 88,01 m². 

Ustala się stawkę wyjściową opłaty eksploatacyjnej w wysokości 8,00 zł / m2 (bez VAT).  

Przetarg ustny odbędzie się dnia 02 grudnia 2019r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Długiej 10. Przed przystąpieniem do przetargu wymaga się wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł. Wadium w wysokości 500,- zł należy wpłacić na konto w PKO BP 88 1020 4708 0000 7402 0003 1476 do godz. 1030 do dnia 02.12.2019r. ( należy dostarczyć dokument wpłaty ).  

Wraz z wpłatą wadium należy złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu z jednoczesnym określeniem charakteru planowanej działalności w lokalu. Preferowana będzie działalność handlowa.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 59-857-3221 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w Miastku ul. Długa 10, w dziale GZM, pokój nr 6.

 

Ostatnia aktualizacja ( Friday, 15 November 2019 )
W skrócie